امام خامنه ای (مدظله العالی)

مسئولین حکومتی - که شامل این حقیر نیز می شود - توجه کنند، ما از دشمن خارجی گفتیم اما این موجب نشود از ضعف های خودمان غافل شویم. دفاع از حقوق مظلومین به خصوص طبقات ضعیف ملت وظیفه همه ماست.(1396/10/19)