قالَ ابُو عَبداللّه علیه السلام : کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ؛ از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که می فرمایند : هر ریایى شرک است. همانا کسى که کار کند براى مردم، مى‏باشد ثواب او بر مردم، و کسى که عمل کند براى خدا، مى‏باشد ثواب او بر خدا. «ریاء » عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزى از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقّه به مردم، براى منزلت پیدا کردن در قلوب آنها(و) اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبى و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهى.

[ امام خمینی ، چهل حدیث ،نشر رجاء ، تابستان 68 ، ص27 ]