76 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شدند. در متن نامه نمایندگان مردم به هیئت رئیسه مجلس آمده است: «نظر به مشکلاتی که برای سپرده گذاران برخی مؤسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی تواند از رئیس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان ارائه نماید. گرچه قبول داریم نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.»