امام خامنه ای (مدظله العالی)

ملت عزیز ما دشمنان را بشناسد ـ که میشناسد ـ بداند که سلاح اصلی و سلاح فائق و سلاح برتر ما عبارت از ایمان، وحدت و هوشیاری است. ایمانتان را حفظ کنید، وحدتتان را حفظ کنید، هوشیاریتان را حفظ کنید. اگر این باشد، هیچ دشمنی نمیتواند به شما آسیب بزند.(8/5/78)