امام خامنه ای(مدظله العالی)

در حادثه کربلا، خون بر شمشیر پیروز شد... عامل این پیروزی، حضرت زینب بود. حادثه نظامی با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی که موجب شد این شکست نظامىِ ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعىِ دائمی شود، عبارت بود از منش زینب کبری (1389/02/01)