امام خامنه ای (مدظله العالی) 

اگر مسئولان یک کشور از اخم و تهدید دشمن بترسند، در را برای تجاوز او باز کردند. اگر کسی میخواهد بترسد، بترسد اما از طرف مردم نترسد. ملت ایستادند؛ اگر ایستاده نبودند اثری از ایران و ایرانی باقی نمی ماند. دشمن در مقابل نظامی که به مردم خود متصل است هیچ غلطی نمی تواند بکند.(1396/01/30)