قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

 مَن ذَکَرَ اللّه‏َ فی السِرِّ فقد ذَکَرَ اللّه‏َ کثیراً 

کسى که در نهان به یاد خدا باشد ، خدا را بسیار یاد کرده است .