نیروی انتظامی با انتشار بیانی های اعلام کرد: «با استناد به گزارش شهردار تهران در جلسه علنی شورای اسلامی شهر و ارائه گزارش غیر واقعی مبنی بر عقد قرارداد میلیاردی شهرداری با یکی از واحدهای نیروی انتظامی در زمان انتخابات ریاست جمهوری که روزنامه ها با تیتر اختلاس جدید شهرداری و ناجا در زمان انتخابات نام بردند، معاونت حقوقی ناجا از شهرداری تهران برای ارائه گزارش بدون مستندات قانونی شکایت کرد.» در بیانیه ناجا آمده است: «انتظار میرود، شهردار تهران به صرف شنیده ها و گزارشها تصمیم نگیرد و تا دلیل و مدرک متقنی در دست ندارد، نسبت به اعلام موضوع اقدام ننموده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نیاورد.»