عن ابی عبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام : خِیَارُکُمْ سُمَحَاؤُکُمْ وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ وَالسَّعیُ فِی حَوَائِجِهِم وفی ذَلِکَ مَرغَمَةٌ لِلشَّیطانِ. ( خصال شیخ صدوق ، باب ثلاثه )

  سُمَحَاؤُکُمْ ؛ یعنی بخشندگان ، کسانی که دست بخشنده ای دارند . کسانی که در برخورد با دیگران بدون سختگیری و به آسانی برخورد می کنند. سماحت است . نیاکان شما عبارتند از آن کسانی که بخشندگان هستند و کسانی که می بخشند مالشان را ، موقعیتشان را ، آبرویشان را .وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ. و شرار شما، بدترین شما ، کسانی هستند که دارای بُخل هستند. بخیل یعنی کسی که چیزی نمی بخشد. و اگر به کسی خیر برسد، احساس نا خشنودی می کند. وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، در قرآن کریم بارها و بارها ایمان با عمل صالح اقتران پیدا کرده (نزدیک شده) است. این عمل صالح چیست؟البِرُّ بِالْإِخْوَانِ ، یعنی نیکی به برادران دینی. ( اعمال صالح) همه اش نماز و ذکر و ... اینها نیست، البته اینها خیلی با ارزشه. وَالسَّعیُ فِی حَوَائِجِهِم، تلاش کند که حوائج آنها را برآورده کند. و برای برآوردن حاجات دیگران دوندگی کند و دوندگی برای احتیاجات عمومی این هم از همین قبیل است. وفی ذَلِکَ مَرغَمَةٌ لِلشَّیطانِ ، این کار باعث میشه بینی شیطان به خاک مالیده بشه.