یک استفتاء

سوال: آیا فرمانده و مدیر در شرایط ویژه و اضطراری می تواند بیشتر از اختیارات قانونی خویش تصمیم بگیرد؟
جواب: 
تابع قوانین و مقررات است و چنانچه مقررات چنین اجازه ای به او داده باشد ، اشکال ندارد.

( استفتائات مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی)