یک استفتاء

سوال:  اگر مقداری از اقلام مصرفی مازاد در اختیار فرمانده باشد،و امر دائر باشد بین فروش این اقلام به قیمت نازل و هدیه دادن به کارکنان برای بالا بردن روحیه ی خدمتی،اولویت با کدام وجه است؟
جواب: چنانچه مقررات خاصی در این مورد وجود نداشته باشد، هر وجهی که ضمن رعایت مصالح سازمانی، موجب ارتقای بیشتر روحیه ی کارکنان گردد، اولویت دارد.

( استفتائات مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظلّه العالی))