پس از مقامات کاخ سفید، سران رژیم غاصب صهیونیستی، رسانه های سعودی و جریان منافقین و سلطنت طلب، هفته نامه « النبأ » داعش نیز از آشوبگران در ایران حمایت کرد و در یادداشتی نوشت، تنها چیزی که « نظام ایران » را می ترساند، آشوب ها و اغتشاشات است رسانه این گروهک تروریستی در بخشی از یادداشت خود آورد: «اگر این آشوب ها در ایران - به خواست خداوند- ادامه پیدا کند، نتایج بزرگی خواهد داشت، از جمله اینکه تماماً دین رافضی (شیعه) را ریشه کن خواهد کرد.» گفتنی است، داعش در حالی مردم ایران را به عصیان و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تشویق می کند که شیعیان از نظر این گروه تروریستی « رافضی » بوده و قتل شان نه تنها جایز، بلکه واجب است.