در روزهای گذشته، علامت سؤال های زیادی در افکار عمومی مبنی بر دخالت نکردن وزارت خانه های نفت و راه و شهر سازی در مدیریت حادثه سانچی مطرح شده بود که در نشست خبری روز اعلام شد، بخش اعظم سهام شرکت ملی نفتکش متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان مهمترین مقام ارشد مرتبط و مسئول مستقیم بالادستی باید متولی اصلی پیگیری مباحث مرتبط با این حادثه و ساماندهی تیم امداد و روابط با دیگر کشورها می شده است.