امام خامنه ای (مدظله العالی)

توانایی مدیریت و احراز مناصب مدیریتی یک نعمت است؛ امروز خدای متعال قدرت ایجاد، تغییر و تصحیح مسیر را به ما داده است؛ اگر این نعمت در جهت خدمت به مردم و هدایت جامعه به سمتی که مطلوب دین خداست به کار رفت، این شکر نعمت است؛ اگر در این جهت به کار نرفت این کفر نعمت است.(1396/02/13)