امام خامنه ای (مدظله العالی)

آمریکا شیطان اکبر است؛ اینها ادعاهای دروغی دارند، این ادعاها باید افشا بشود. یکی از این ادعاها مسئله حقوق بشر است. ضد حقوق بشرند و از حقوق بشر دم میزنند و مدام نام حقوق بشر را میآورند و آن را مطرح میکنند، در حالیکه کارهایی که اینها میکنند ضد حقوق بشر است.(1396/10/26)