آستان قدس رضوی در رد ادعای علی مطهری درباره پرداخت مالیات آستان قدس اعلام کرد: «در بخش های مختلف آستان قدس رضوی، همانند همه دستگاهها و نهاد های دولتی و غیردولتی، «مالیات تکلیفی» و «مالیات بر ارزش افزوده» حسب دستور رهبر معظم انقلاب مطابق قواعد قانونی پرداخت میشود. تولیت محترم آستان، بیشترین تأکید را بر ضرورت شفافیت مالی در همه بخش های آستان داشته اند و اسناد این پرداخت های مالیاتی کاملاً شفاف و در دسترس است. در خصوص نذورات و موقوفات آستان قدس (مانند دیگر بقاع متبرکه)، مطابق نص صریح قانون، موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیر نقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و... مشمول معافیت مالیاتی هستند. بر همین اساس، احتمالاً جناب آقای مطهری خوب میدانند که چرا بابت مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی که مدیریت آنها را برعهده دارند، مالیاتی پرداخت نمی کنند!»