علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی در مصاحبه با روزنامه «فرهیختگان» گفت: در سال 76 فائزه هاشمی با من تماس گرفت و خواست در دادگاه بررسی پرونده روزنامه زن حاضر شوم و به نفع او شهادت دهم، اما من گفتم که هرچه دیده بودم را در شورای عالی امنیت ملی گفتم و دیگر در هیچ دادگاهی حاضر نمی شوم. بعد از آن محسن هاشمی با من تماس گرفت و گفت که حاج آقا میخواهد شما را ببیند و من به منزل مرحوم رفسنجانی رفتم و قضیه را کامل توضیح دادم و بعد از آن مرحوم رفسنجانی شخصاً از من خواستند که در دادگاه به نفع فائزه شرکت کنم و من هم به خاطر آیت االله مجبور شدم قبول کنم و به دادگاه بروم و درنهایت به جرم شهادت کذب به چهار ماه حبس محکوم شدم.

سایت بصیرت