« گرین گرینوالد » نویسنده و روزنامه نگار مطرح آمریکایی در مصاحبه ای گفت:«علاقه زیادی برای ایجاد بی ثباتی در ایران از سوی کسانی وجود دارد که وانمود می کنند نگران مردم ایران هستند، اما در عمل کمترین اهمیت را برای آنها قائلند.» وی در ادامه گفت: «اولین شخص، دونالد ترامپ است که در توئیتر خود برای رفاه مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. این همان رئیس جمهوری است که حدود سه ماه پیش با امضای فرمانی مردم ایران را از ورود به خاک کشورش منع کرده است.» روزنامه نگار مشهور آمریکایی در ادامه تصریح کرد:«ترامپ همان کسی است که خودش را هم ردیف وحشی ترین دیکتاتورهای جهان، از جمله دیکتاتورهای عربستان و دیگر نقاط جهان قرار داده است.»وی گفت: «بسیاری از تحلیلگران غربی که ژست نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران را می گیرند، آدم های اندیشکده هایی هستند که پول آنها را دیکتاتورهای سرکوبگر منطقه و دیگر خودکامگان می دهند.»