جلال میرزایی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس درباره سخنان وزرای اطلاعات و کشور در جلسه غیر علنی مجلس، درباره طرح مسئله بازداشت دانشجویان گفت: دانشجویان تنها 6 درصد از کل تعداد بازداشتی ها را تشکیل می دهند و این قشر و فضای دانشگاهی کشور در این اتفاقات حضور چندان جدی نداشتند و ما نباید مسئله دانشگاه ها را بیش از اندازه پررنگ کنیم. نماینده ایلام گفت: وزیر اطلاعات معتقد بود در شکل گیری این ناآرامی ها چند دلیل به صورت همزمان و موازی مؤثر بوده اند و نمی توان گفت کل ماجرا با هدایت خارجی به وجود آمده است. وی ادامه داد: برخی تریبون ها با تأکید چند ساله بر نارضایتی ها و کمبودهای کشور در شکل گیری این اتفاقات بی تأثیر نبوده اند.