حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه گفت: تمام افرادی که سرحلقه اغتشاش ها و آشوب های اخیر بوده اند، شناسایی یا دستگیر شده اند. وی اظهار داشت: با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب ها و اغتشاش های روزهای اخیر را مدیریت و ساماندهی کرده اند، به طور قاطع برخورد شده و اشد مجازات برای آنان تعیین می شود. معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه و دولت برنامه ای برای شبکه های اجتماعی دارند، توضیح داد: در این زمینه جلساتی برگزار و مقرر شده است از شبکه های داخلی حمایت کنیم تا مردم بتوانند از امکانات مناسبی برای ارتباطات خود استفاده کنند.